وزیر خارجه کشور خواهان گسترش روابط تجارتی با ترکمنستان شد

صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور، در دیدار با همتای ترکمنستانی اش، با ستایش از کمک های این کشور، خواستار همکاری در راستای گسترش تجارت با ترکمنستان شد. وزیر امور خارجه کشور در این دیدار، تقویت تجارت با ترکمنستان را برای گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور با اهمیت خواند. در همین حال، رشید مردوف وزیر امور خارجه ترکمنستان با تاکید بر همکاری کشورش با افغانستان، از ایجاد زمینه های بیشتر برای رشد تجارت میان افغانستان و ترکمنستان تاکید کرد. این درحالیست که در این دیدار هر دو جانب در پیوند به پیشرفت ها در کار پروژه تاپی نیز گفت‎گو کردند.

نوشته‌های مرتبط


Top