رییس جمهور غنی از احتمال شکایت علیه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل خبر می دهد

رییس جمهوری کشور می گوید که پاکستان به تعهدات که در نشست های چهار جانبه داده بود عمل نکرده است. آقای غنی تاکید می کند که اگر پاکستان پناه گاهای امن تروریستان را در خاکش نابود نکند، بر ضد آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نامه درج می کند.

سال گذشته حکومت پاکستان به حکومت افغانستان وعده داده بود که مخالفان مسلح را به میز مذاکره حاضر می کند. به همین دلیل گفت‎گوهای چهار جانبه صلح باحضور کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا راه اندازی شد. پاکستان مسوولیت گرفته بود که گروه طالبان را به گفت‎گوهای رو در رو با حکومت افغانستان حاضر می کند. محمد اشراف غنی رییس جمهوری کشور می گوید که حکومت افغانستان توقع ندارد که پاکستان طالبان مسلح را به میز مذاکره حاضر کند. آقای غنی پاکستان را متهم می کند که به تعهدات خود در قبال کشاندن طالبان به میز مذاکره عمل نکرده است.

رییس جمهور غنی هشدار می دهد که اگر پاکستان پناه گاهای امن تروریستان را در خاکش نابود نکند، بر ضد آن کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت نامه درج می کند. آقای غنی در حال پاکستان را به وعده خلافی در راستای کشاندن طالبان به میز مذاکره متهم می کند که به تازگی سرتاج عزیز مشاور خارجی نخست وزیر پاکستان از حاضر کردن طالبان به میز مذاکره سخن گفته است.

نوشته‌های مرتبط


Top