نمایندگان مجلس: حکومت برای برگزاری انتخابات پارلمانی اراده ضعیف دارد

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که حکومت برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها اراده ضعیف دارد. این نمایندگان همچنان می افزایند که فرمان تازه ریاست جمهوری برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور غیرقانونی است.

شماری از فعالان مدنی و جوانان کشور از حکومت می خواهند که نظام انتخاباتی را مطابق با توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی اصلاح کند. این جوانان می گویند که اگر انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها در میانه های تابستان و خزان سال روان برگزار نشود، مشروعیت حکومت زیر پرسش قرار می گیرد.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان، اراده حکومت برای برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها را ضعیف می دانند. قادر زازی عضو مجلس نمایندگان می گوید که فرمان جدید تقنینی رییس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی کشور غیرقانونی است. آقای زازی تاکید می کند که این فرمان از سوی مجلس نمایندگان رد خواهد شد.

این در حالیست که رییس جمهوری کشور فرمان جدید تقنیقی برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور صادر کرده است و قرار است این فرمان در آینده نزدیک به مجلس نمایندگان فرستاده شود.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top