نزدیک به پنج صد پناهجوی افریقایی در دریای مدیترانه غرق شده اند

کمیسیاریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید، حدود پنجصد مهاجر و پناهجوی آفریقایی در دریای مدیترانه غرق شده اند. این افراد بر اثر واژگون شدن یک کشتی متعلق به قاچاقچیان انسان جان باختند. باانکه ویلیام اسپیندلر، سخنگوی کمیسیاری عالی سازمان ملل، از نامشخص بودن تعداد دقیق سرنشنینان این کشتی سخن می زند، اما می گوید که، شاهدان عینی از ارقامی تا حدود پنجصد نفر حرف داده اند. این خبر با انکه در هفته جاری نیز منتشر شده بود، اما این اولین باریست که، یک منبع رسمی صحت آن را تایید می کند. از سوی هم، براساس توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر بحران پناهجویان، شهروندان ترکیه از اواخر ماه جون می توانند، بدون ویزا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top