ریاست جمهوری: پاکستان منبع صدور تروریزیم در کشور است

معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید تا زمانی که لانه های امن هراس افگنان در خاک پاکستان ریشه کن نشود، ثبات دایمی در منطقه به ویژه افغانستان تامین نمی شود. پلیس کابل گفته است که حمله انتحاری روز سه شنبه ۳۱حمل/فروردین در این شهر از آن سوی مرز رهبری شده است. این مساله نشان می دهد که روابط افغانستان و پاکستان رو به تیرگی است. دواخان مینه پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که پاکستان در راستای مبارزه با هراس افگنی صادق نیست و هنوز هم ترور و وحشت از آن کشور به افغانستان صادر می شود. به گفته معاون سخنگوی ریاست جمهوری، تا زمانی که لانه های امن هراس افگنان در خاک پاکستان ریشه کن نشود، ثبات دایمی در منطقه به ویژه افغانستان تامین نمی شود.

آقای مینه پال همچنان می گوید که رییس جمهوری به ارگانهای دولتی دستور داده است که با احترام به خون شهدای حمله انتحاری کابل، پرچم کشور را روز جمعه ۳ثور/اردیبهشت نیمه بر افراشته نگهدارند.

در همین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی می گوید که رییس اجرایی حکومت به دلیل رهبری حمله تروریستی از خاک پاکستان، سفرش به این کشور را لغو کرده است. با این همه تواب غور زنگ سخنگوی شورای امنیت ملی می گوید که رییس جمهور غنی به نیروهای امنیتی دستور داده است که پس از این به هراس افگنان و کسانی که از مردم کشور قربانی می گیرند رحم نکنند.

این درحالیست که پیش از این حکومت افغانستان به همکاری پاکستان چشم دوخته بود تا این کشور طالبان را به میز مذاکره حاضر کند. اما دیده می شود که پاکستان همواره در برابر خواست های حکومت افغانستان از دریچه تذویر داخل می شود و به وعده هایش در این راستا عمل نمی کند.

نوشته‌های مرتبط


Top