انتقاد اتاق تجارت و صنایع از نبود زمینه های مناسب برای تجارت با کشور های سارک

اتاق تجارت و صنایع، از نبود زمینه های مناسب برای تجارت با کشور های سارک”سازمان همکاری منطقه ی جنوب آسیا” انتقاد می کند. مسوولان اتاق تجارت و صنایع، صادر نشدن ویزا برای تاجران و نبود سیتم ترانزیتی را یکی از چالش ها فرا راه تاجران در کشور عنوان می کنند.

اتاق تجارت و صنایع کشور، به منظور رشد تجارت و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، نشست را تحت عنوان “فرصت های تجارت و سرمایه گذاری”با اشتراک نمایندگان کشور های اعضای سازمان سارک برگزار کرده است. عتیق الله نصرت رییس اتاق تجارت و صنایع می گوید که هم اکنون با شماری زیادی از کشور های عضو سازمان سارک روابط بارزگانی ندارند. آقای نصرت، صادر نشدن ویزا و نبود سیستم ترانزیتی را یکی از چالش ها فرا راه تاجران در کشور عنوان می کند. رییس اتاق تجارت و صنایع از حکومت می خواهد که زمینه برای داد و ستد بازرگانی با این کشورها را مساعد کند.

با این حال سوراج ویدیا رییس سازمان سارک نا هماهنگی میان اعضای سارک را یکی از مشکل ها فراه راه این سازمان می خواند و بر رشد تجارت میان کشور های عضو این سازمان تأکید می کند. آقای ویدیا از آمادگی های اعضای سازمان سارک برای سرمایه گزاری در افغانستان خبر می دهد.

سارک یا سازمان همکاری جنوب آسیا، یک سازمان اقتصادی سیاسی است. پاکستان، هند، بنگلادی، نیپال، سریلانکا، مالدیو، بوتان و افغانستان از اعضای این سازمان استند و کشور های ایران و چین نیز در این سازمان به عنوان ناظر عضویت دارند.

نوشته‌های مرتبط


Top