تدوین و تصویب پلان پنج ساله جنگی نظامیان کشور ازسوی شورای امنیت ملی

شورای امنیت ملی برنامه جنگی پنج ساله نظامیان کشور را تدوین و تصویب کرده است. در این برنامه تهدیدهای ناشی از حملات هراس افگنان در نقاط آسیب پذیر کشور تعریف شده است.

نظامیان کشور در چهارده سال گذشته برنامه بلند مدت جنگی نداشته اند. اخیرا شورای امنیت ملی برنامه پنج ساله جنگی را در مشوره با مقام‌ های ماموریت حمایت قاطع تدوین و تصویب کرده است. در این برنامه دشمن و تهدید های ناشی از حملات مخالفان در نقاط آسیب پذیر کشور تعریف شده ‌است. در برنامه پنج ساله جنگی نظامیان کشور، از ولایت هلمند به عنوان یکی از نقاط آسیب پذیر نام برده شده است. با این همه، قدم شاه شهیم رییس ستاد ارتش ملی می گوید که هدف از تدوین و تصویب این برنامه تأمین امنیت و چگونگی جلب کمک های جهانی به نیروهای امنیتی می باشد. رییس ستاد ارتش ملی، اعلام جنگ طالبان علیه نظامیان کشور را تبلیغ بیش نمی داند و از آمادگی ها برای مقابله با حملات آنان خبر می دهد. آقای شهیم می گوید که هم اکنون در هفده ولایت عملیات نظامیان کشور بر ضد هراس افگنان ادامه دارد.

حضور گروه تروریستی داعش در برخی از مناطق سبب نگرانی جدی مردم شده است. هم اکنون تروریستان داعش در بخش هایی از ولایت های کنر و ننگرهار مصروف سرباز گیری اند. رییس ستاد ارتش، سال گذشته را سال مرگ بار برای این گروه می خواند و می گوید که نظامیان کشور در برابر حملات گروه تروریستی داعش به تمام قوت ایستاده اند.

این درحالیست که مقام های وزارت دفاع ملی، بار دیگر پاکستان را متهم می کنند که در راستای تمویل و تجهیز تروریستان همکاری می کند.

نوشته‌های مرتبط


Top