آماده‌گی های حکومت وحدت ملی برای شرکت در نشست وارسا

شورای امنیت ملی به نهاد های امنیتی دستور داده است که برای شرکت در نشست وارسا آماده‌گی بگیرند.قرار است این نشست در ماه جولای سال جاری برگزار شود و کشور های کمک کننده افغانستان، در این نشست چگونگی کمک های شان به دولت افغانستان را توضیح دهند.آما دیده شود که دولت افغانستان برای دوام کمک های کشورهای کمک کننده به افغانستان، چه برنامه های را روی دست خواهد گرفت؟

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top