نگرانی اداره محیط زیست از افزایش آلودگی در شهر کابل

اداره ملی حفاظت از محیط زیست از آلودگی محیط زیستی در شهر کابل نگرانی می کند. مسوولان این اداره نبود فرهنگ شهر نشینی را دلیل این آلودگی می دانند.

کابل یکی از پر نفوس ترین شهر های کشور است. با توجه به کثرت نفوس درین شهر، بی توجهی در زمینه محیط زیست آنرا به یکی از بدترین شهر ها از لحاظ محیط زیستی مبدل کرده است.

مصطفی ظاهر رییس اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گوید که افزایش جمعیت، بلند رفتن آمار شهر نشینی و عدم موجودیت فرهنگ شهر نشینی از عوامل آلودگی محیط زیست در شهر کابل است. آقای ظاهر از وضعیت بد محیط زیست در شهر کابل نگرانی می کند و می افزاید که اگر جلو افزایش آلودگی در این شهر گرفته نشود، پیامدهای خطرناکی درپی خواهد داشت.

در حالی نگرانی ها از وضعیت بد محیط زیست در شهرکابل افزایش یافته است که بر اساس آمار ها صدها تن به ویژه کودکان بخاطر بیماری های ناشی از آلودگی در این شهر جان می دهند.

نوشته‌های مرتبط


Top