هیأت مذاکره کننده حکمتیار با حکومت خواهان برگزاری انتخابات شورای ملی شد

هیأت مذاکره کننده گلبدین حکمتیار با حکومت، خواهان برگزاری انتخابات شورای ملی شده است. اعضای این هیأت حکومت وحدت ملی را در راستای حکومت داری ناکام می خوانند و برای تامین صلح بر اعتماد سازی میان حکومت و گروه های مخالف مسلح دولت تاکید دارند.

هیأتی از طرفداران گلبدین حکمتیار حدود دو ماه پیش برای گفت‎گوی مستقیم صلح با حکومت به کابل آمده بودند. اعضای این هیأت حکومت وحدت ملی را به ناکارایی در راستای حکومت داری متهم می کنند و خواهان برگزاری انتخابات زود هنگام شورای ملی استند. محمد امین کریم رییس هیات مذاکره کننده گلبدین حکمتیار با حکومت می گوید تا زمانی که اعتماد سازی میان حکومت و گروه های مخالف مسلح دولت صورت نگیرد صلح در کشور تامین نخواهد شد.

از سویی هم آقای کریم برای پیشبرد گفت‎گو های صلح خواهان رهایی آن عده از هواخواهان گلبدین حکمتیار است که در پیوند به فعالیت های تروریستی در زندان به سر می برند.

با این حال، رییس هیأت مذاکره کننده آقای حکمتیار می گوید در صورتی که گفت‎گوهای آنان با حکومت به نتیجه برسد، گروه جدا شده طالبان به رهبر ملا رسول نیز حاضر به گفت‎گوهای صلح با حکومت خواهد شد.

با آن که هواخواهان گلبدین حکمتیار با فعالیت سیاسی زنان چندان موافق نیستند؛ اما هیأت مذاکره کننده آقای حکمتیار بر نقش زنان در روند گفت‎گوهای صلح تأکید می کنند و می گویند که برای سهیم شدن بیشتر زنان در حکومت تلاش خواهند کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top