سیل از حیف و میل شدن کمک های امریکا در افغانستان

اداره ی بازرسی ویژه ی ایالات متحده ی امریکا از کمک هایش برای بازسازی افغانستان گفته است، میلیاردها دالر این کشور که طی بیشتر از یک دهه در افغانستان ریخته شده اند، ضایع و حیف و میل شده و برای فعلا نمی توان شمار دقیقی از آن ارایه کرد.

جان سوپکو رییس این اداره می گوید، از سال ۲۰۰۲ پس از سقوط رژیم طالبان تا حال، کشورش ۱۱۰ میلیارد دالر را در بخش بازسازی افغانستان کمک و مصرف کرده است که سیگار در نتیجه ی بررسی هایش توانسته از ضایع شدن تنها ۱۴۹ میلیون دالر جلوگیری کند.

این در حالی ست که به تازه گی وزارت دفاع کشور خبر تسلیم شدن چهار فروند چرخبال جنگی را از دولت امریکا به عنوان دومین گام این کشور در راستای کمک به نیروهای هوایی، منتشر کرد و همزمان با این، پنتاگون سقوط یکی از هواپیماهای جنگی قبلا کمک شده اش به افغانستان را، که دی روز ناشی از عوارض فنی در پایگاه هوایی ارتش فروافتید، تایید کرد.

این پول ها که هنوز شمار مشخص شان معلوم نیست، کجا شدند و نگاه دقیق به کمک های این کشور به افغانستان چگونه ست؟ واکاوی این موضوع با حاجی خلیل احمد شهیدزاده عضو مجلس نمایندگان و موسا فریور استاد دانشگاه.

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top