کرزی: گفت‎گوهای صلح به بن بست رسیده است

معاون سیاسی وزارت خارجه کشور می گوید که گفت‎گوهای صلح دولت با طالبان به بن بست رسیده است. کارشناسان سیاسی شماری از کشور های منطقه زیرنام همایش منطقوی پیرامون راهکار صلح منطقوی در کابل نشستی را برگزار کرده اند. هدف این نشست بحث روی چگونگی رسیدن به صلح گفته شده است. حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجه کشور می گوید که گفت‎گو‍‌های صلح دولت افغانستان با طالبان به بن ‌بست رسیده است و طالبان درخواست اشتراک در نشست های چهارجانبه را به کلی رده کرده اند.

در چهار نشستی که با حضور نمایندگان افغانستان، پاکستان،‌ آمریکا و چین در کابل و اسلام ‌آباد برگزار شد، تصمیم بر این شده بود که گفت‎گوهای مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان از یازدهم تا هژدهم ماه حوت/اسفند پارسال برگزار شود؛ اما از برگزاری این گفت‎گوها هیچ خبری نیست.

درهمین حال آقای کرزی می گوید که زمان آن رسیده است که کشورهای گروه هماهنگی چهارنبه به تعهدات شان عمل کنند، اما باورهای بر این است تا زمانی که پاکستان به خواست های خود دست پیدا نکند هرگز در زمینه آمدن صلح در کشور صادقانه عمل نمی کند.

این در حالیست که گفته می شود پاکستان ملا رسول رهبر یکی از شاخه های جدا شده از بدنه طالبان را دستگیر کرده است. ملا رسول پیش از این علیه ملا اختر محمد منصور اعلام جنگ کرده بود. ملا رسول گفته است که ملا اختر منصور به دستور استخبارات پاکستان در افغانستان می جنگد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top