نهاد های ناظر بر انتخابات: اصلاحات در نظام انتخاباتی یک ضرورت جدی است

نهاد ناظر بر انتخابات می گویند تا زمانی که نظام انتخاباتی کشور اصلاح نشود، با برکناری مهره ها جلو تقلب در انتخابات گرفته نخواهد شد. حدود سه هفته پیش رییس جمهور دومین فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را صادر کرد. به اساس این فرمان اعضای کنونی هر دو کمیسیون انتخاباتی جای خود را باید به افراد جدید دهند. اما این روند تا کنون به کندی به پیش رفته است که انتقاد های را نیز در پی داشته است. با این حال یوسف نورستانی رییس کمیسیون انتخابات روز شنبه ۷حمل/فروردین، استعفا داد و استعفای وی از سوی رییس جمهور غنی نیز پذیرفته شد.

نهاد های ناظر انتخاباتی می گویند تا زمانی که نظام انتخاباتی کشور اصلاح نشود با برکناری مهره ها نمی شود جلو تقلب در انتخابات را گرفت. رحمت الله صالحی عضو نهاد های ناظر انتخاباتی می گوید که نظام انتخاباتی کشور ضرورت جدی به اصلاحات دارد و باید حکومت مطابق به توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی در این زمینه اقدامات عملی کند.

اتحادیه اروپا به عنوان کمک کننده اصلی روند انتخابات کشور گفته است تا زمانی که اصلاحات گسترده در کمیسیون های انتخاباتی و نظام انتخاباتی به میان نیاید هزینه انتخابات را پرداخت نخواهد کرد. از سوی دیگر شهروندان کشور اعتماد خود را به روند انتخابات از دست داده اند و خواهان اصلاحات بنیادین در نظام انتخاباتی کشور اند .

با این حال شماری از آگاهان و کاربران شبکه های اجتماعی در واکنش به استعفای نورستانی گفته ‌اند که آقای نورستانی انتخابات سال ۱۳۹۳ را مهندسی کرده است و مهتم به خیانت ملی است. کاربران شبکه های اجتماعی از حکومت و ارگان های عدلی و قضایی خواسته اند که یوسف نورستانی رییس پیشین کمیسیون انتخابات و همدستانش را به محاکمه بکشانند.

نوشته‌های مرتبط


Top