حمله هوایی ارتش بر مواضع تروریستان در ولسوالی دوآب ولایت نورستان

مواضع هراس افگنان در ولسوالی دو آب ولایت نورستان آماج حمله های هوایی هواپیماهای ارتش قرار گرفته است. سخنگوی قول اردوی دوصد و یک سیلاب میگوید که در پی این حمله های هوایی یک فرمانده هراس افگنان به نام تازه گل کشته شده است و هفده هراس افگن دیگر زخم برداشته اند. ولسوالی دوآب ولایت نورستان از حدود یک هفته به این سو در محاصره هراس افگنان قرار دارد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top