بلخی: از اخراج اجباری ۱۰۰ هزار پناهجوی افغان از کشورهای اروپایی جلوگیری کرده ایم

وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که از اخراج اجباری یک صد هزار پناهجوی افغانستان از کشورهای اروپایی جلو گیری کرده است. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان و معین سیاسی وزارت امور خارجه برای پاسخگوی در باره مشکل پناهجویان افغانستان به کشورهای اروپایی به نشست عمومی مجلس سنا فرا خوانده شدند. اعضای مجلس سنا وضعیت زندگی پناهجویان افغانستان را در کشورهای اروپایی نگران کننده می خوانند. سنانوران می گویند که حکومت افغانستان برای حل این مساله یک اقدام همه جانبه انجام دهد.

اما سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که آنها از اخراج اجباری یک صد هزار پناهجوی افغانستان از کشورهای اروپایی جلوگیری کرده اند. آقای بلخی می افزاید که حکومت افغانستان یک تفاهم نامه را در باره چگونگی زندگی مهاجران افغان در کشورهای اروپایی هفته روان با کشور آلمان امضا خواهد کرد.

در همین حال حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت خارجی از سخن گفتن در حضور رسانه ها در مورد مشکل پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی معذرت خواهی کرد.

این در حالی است که پناهجوایان افغانستان در کشورهای اروپایی در وضعیت بدی زندگی می کنند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که بیش از هفت میلیون شهروند افغانستان در کشورهای منطقه و اروپایی در مهاجرت به سر می برند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top