وزارت احیا و انکشاف دهات: درسال ۹۴ بیش از ۱۳ هزار پروژه توسعه ای اجرا شده است

وزارت احیا و انکشاف دهات سال ۹۴ خورشیدی را سال پردست آورد به افغانستان در بخش بازسازی عنوان می کند. مسوولان این وزارت می گویند که درین سال، بیش از سیزده هزار پروژه توسعه ای در سی و چهار ولایت کشور اجرا شده است.

سال ۱۳۹۴ با فراز و فرود های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی پایان یافت. گسترش دامنهِ ناامنی در سال ۹۴ ازچالش های اصلی حکومت وحدت ملی گفته شده است. نبود امنیت در بسیاری از مناطق سبب شد تا پروژه های توسعه ای به گونه لازم تطبیق نشوند. با اینهمه، اکبر رستمی سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که دستاورد های این وزارت در سال ۹۴ قابل ملاحظه بوده است. آقای رستمی می افزاید که در سال ۱۳۹۴، حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ پروژه انکشافی از طریق این وزارت در ۳۴ ولایت کشور اجرا شده است. به گفته سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، این وزارت طرحی را بخاطر ایجاد زمینه کار در دهات کشور در سال آینده آماده کرده است که در مرحله اول برای ۲۳۵ هزار تن و در مرحله دوم برای ۳۷۵ هزار تن زمینه کار کوتاه مدت فراهم خواهد شد.

ازسوی هم مجیب مهرداد سخنگوی وزارت معارف می گوید که در سال ۹۴ حدود ۱۹۵ مرکز تعلیمی جدید ایجاد شده و همچنین ۲۶۳ مکتب ابتدایی به متوسطه و لیسه ارتقا یافته و افزون بر آن، ۶۴۷ پروژه ساختمانی اجرا گردیده است. آقای مهرداد حمایت مردم از معارف در سال ۹۴ را روبه افزایش می خواند و می افزاید که در این سال، ۹۷۰ هزار کودک به صنوف اول مکاتب کشور جذب شدند که ۳۹ درصد آنان را دختران تشکیل می‌دهند.

این درحالیست که به گفته ی سخنگوی وزارت معارف،  حدود ۲۲ میلیون جلد کتاب درسی از سوی وزارت معارف چاپ شده است و قرار است به دانش آموزان مکاتب توزیع شود.

نوشته‌های مرتبط


Top