گل گزاری بر آرامگاه مارشال محمد قسیم فهیم

بامداد امروز رییس اجرایی و شمار دیگری از مقام های حکومت بر آرامگاه مارشال محمد قسیم فهیم اکلیل گل گذاشتند. شماری از مقام های بلند پایه دولتی و نمایندگان مجلس طی یک مراسم ویژه نظامی با گذاشتن اکلیل گل بر آرامگاه مارشال محمد قسیم فهیم از جانبازی هایش یاد بود کردند. عبدالله عبدالله رییس اجرایی می گوید که مارشال فهیم یک شخصیت تاثیر گزار در تحولات چهار دهه اخیر بود و جای او در شرایط موجود خالی احساس می شود.

رییس اجرایی همچنان رسیدن به صلح پایدار را یکی از آرزوی های مارشال فهیم عنوان می کند و می افزاید که هم سنگران وی برای عملی شدن آرزویش تلاش خواهند کرد.

در همین حال احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب مارشال محمد قسیم فهیم را چهره تکرار ناشدنی در تاریخ کشور می خواند.

مارشال قسیم فهیم به تاریخ ۱۸ حوت سال۱۳۹۲ در نتیجه بیماری که عاید حالش شده بود در کابل درگذشت. وی یکی از شخصیت های تاثیر گزار در عرصه سیاسى و نظامی کشور بود و نقش مهمی در تحولات چند دهه اخیر داشت.

نوشته‌های مرتبط


Top