دادستانی کل: خشونت علیه زنان افزایش یافته است

دادستانی کل می گوید که در شش سال گذشته، نزدیک به ده هزار پرونده خشونت علیه زنان در این اداره به ثبت رسیده است. سخنگوی دادستانی کل می گوید که باتوجه با این آمار، میزان خشونت علیه زنان افزایش یافته است.

دستاورد های شش ساله اداره دادستانی کل در زمینه مبارزه با خشونت علیه زنان ارایه شد. بصیر عزیزی سخنگوی دادستانی کل می گوید که در شش سال گذشته نزدیک به ۱۰ هزار پرونده خشونت علیه زنان در این اداره به ثبت رسیده است که از این میان ۸۲۸ پرونده قتل، ۲۴۵۳ قضیه تجاوز جنسی، ۷۵ قضیه اختطاف، ۲۵۳ قضیه نکاح اجباری، ۱۸ قضیه بد دادن و ۹۱۴ قضیه فرار از منزل را شامل می شود. سخنگوی دادستانی کل می افزاید که این بررسی ها در ۳۴ ولایت کشور انجام شده است.

آقای عزیزی می گوید از جمله ده هزار پرونده خشونت در شش سال گذشته ۵۶۰۲ پرونده آن در حال طی مراحل شدن در دادگاه کشور است.

این درحالیست که همواره پرونده های خشونت علیه زنان، قتل و فساد به سبب آلوده بودن ارگان های عدلی و قضایی به فساد به شکل اساسی بررسی نشده و در شماری از موارد متهمان به سزای اعمال شان نرسید اند.

نوشته‌های مرتبط


Top