پلیس غزنی عمل سگ جنگی را در این ولایت ممنوع کرد

ر این ولایت، هشدار داده اند که اگر کسی پس از این در غزنی این کار را انجام دهد زندانی خواهد شد.فرماندهی پلیس غزنی می گوید که سگ جنگی در این ولایت سبب شده است تا فرهنگ بدی در میان مردم مروج شود.

عمل سگ جنگی درغزنی در این اواخربه به شدت افزایش یافته بود. اکنون امین الله امرخیل فرمانده پلیس غزنی در یک اقدام کم پیشینه عمل سگ جنگی را در این ولایت ممنوع کرده است و به سگ بازان هشدار می دهد که اگر بار دیگر به این عمل اقدام کنند زندانی خواهند شد.

در همین حال شماری ازعالمان دین درغزنی جنگ انداختن حیوان ها را خلاف آموزه های اسلامی می دانند و از این اقدام فرماندهی پلیس غزنی پشتبانی می کنند.

قابل یاد دهانی است که مرغ جنگی و کبک جنگی هنوزهم دربخش هایی این ولایت رایج است. بیشتر این بازی ها در روزهای رخصتی برگزارمی شود و باشندگان غزنی به سبب نبود پارک های تفریحی به تماشا این چنین بازی ها می روند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top