اداره ملی حفاظت از محیط زیست: رهبران حکومت وحدت ملی برنامه محیط زیستی ندارند

مسوولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست می گویند که رهبران حکومت وحدت ملی برنامه ای برای بهبود وضعیت محیط زیستی ندارند. استفاده از ذغال سنگ، پلاستیک و تایرهای موتر آن هم در شهرهای پر جمعیت کشور محیط زیست را آلوده می کند. محمد کاظم همایون رییس برنامه ریزی اداره ملی حفاظت محیط زیست می گوید که سران حکومت وحدت ملی اراده لازم برای بهبود وضعیت محیط زیستی ندارند. آقای همایون می افزاید که گسترش شهر نیشنی، افزایش جمعیت و قانون شکنی با عث آلودگی آب و هوا شده است.

مسوولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست برای آگا دهی بیشتر مردم از اهمیت پاک نگهداشتتن محیط شان، نقش رسانه ها را اثر گذار می دانند. با این همه اداره ملی محیط زیست نهال شانی در فصل بهار را برای بهتر شدن آب و هوا موثر می داند و از مردم می خواهد که با رسیدن بهار در محیط حویلی و نزدیک محل زندگی خود نهال غرس کنند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top