اقدام اخیر اتریش پناهجویان را با مشکل مواجه کرده است

اقدام جدید اتریش برای محدود کردن ورود پناهجویان به این کشور موجب سرگردانی هزاران تن در یونان شده است. اتریش از هفته گذشته روزانه تنها به تعداد محدودی از پناهجویان اجازه ورود می دهد. کشورهای بالکان نیز که در مسیر عبور پناهجویان به سوی اتریش قرار دارند، محدودیت های شدیدی برای ورود پناهجویان اعمال می کنند. روزانه تنها پنجصد و هشتاد تن اجازه عبور از این کشورها را دارند. به همین سبب هزاران پناهجو در یونان و در پشت مرزهای بسته گیر مانده اند. سرگردانی پناهجویان در شهرهای یونان موجب ایجاد مشکلاتی برای ساکنان این شهرها شده است. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد به شدت از اقدام اتریش و کشورهای بالکان و ایجاد محدودیت در ورود مهاجران انتقاد کرده و آنر بر خلاف معاهدات بین المللی خوانده است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top