عالمان دین: غربی ها می خواهند زنان افغانستان را گمراه کنند

مسوولان مرکز فعالیت فرهنگی تبیان می گویند خشونت های که علیه زنان در کشور وجود دارد، ناشی از برنامه های غرب در قبال زنان است.

مرکز فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تبیان همایش علمی را تحت” انقلاب اسلامی زنان” در کابل برگزار کرده است. سخنرانان این همایش می گویند خشونتی که علیه زنان در کشور وجود دارد ناشی از برنامه های غرب در قبال زنان افغانستان است. سید عیسی حسینی مزاری عالمان دین و رییس بنیاد فرهنگی و اجتماعی تبیان می گوید که غربی ها در باره زنان افغانستان برنامه های خطرناک دارند و می خواهند زنان افغانستان را به طرف گمراهی بکشانند. آقای مزاری، تاکید می کند که همه حقوق و مسوولیت های زنان در اسلام در نظر گرفته شده است و نیاز نیست که حقوق زنان ارا از دیدگاه غربی ها مطالبه کنیم.

رییس این نهاد فرهنگی مسوولیت عالمان دین در قبال زنان را سنگین عنوان می کند و می افزاید که علما باید دراین عرصه مسوولیت دینی و وجدانی شان را ادا نمایند.

به باور مسوولان مرکز فعالیت های فرهنگی تبیان، برخی از نهادهای بین المللی در کشور، تحت عنوان “تأمین حقوق زنان” آنان را به فحاشی می کشانند. این مرکز فرهنگی، از خانواده ها می خواهد که دختران و زنان را برای انجام وظیفه در این نهادها اجازه ندهند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top