ارزیابی بانک جهانی از جریان سه ماهه جنگ در سوریه

بانک جهانی روز جمعه اعلام کرد، که تاثیرات منفی اقتصادی جنگ سوریه و گسترش آن به کشورهای همسایه و منطقه به سی و پنج میلیارد دالر رسیده و در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این ارزیابی که در گزارش سه ماهه بانک جهانی در باره خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر شده، بر اساس آن جنگ سوریه و تأثیرات منفی آن بر کشورهای ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر نزدیک به سی و پنج میلیارد دالر هزینه در بر داشته است. بر اساس این گزارش، همه کشورهای همسایه سوریه، به دلیل این جنگ با فشار بسیار زیاد و شدیدی بر بودجه خود روبرو شده اند. از سوی هم براساس آمار سازمان ملل متحد، حدود دوصد و شصت هزار نفر در درگیری های پنج ساله سوریه کشته و بیش از چهار میلیون و ششصد هزار نفر مجبور به ترک این کشور شده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top