وزیر صحت: سالانه ۲۰ هزار تن در اثر بیماری سرطان در کشور جان می دهند

وزارت صحت عامه می گوید که سالانه حدود بیست هزار تن از اثر بیماری سرطان در کشور جان می دهند. سرطان یکی از مهلک ترین بیماری به شمار می رود. این بیماری به اثر استفاده از دخانیات، پرخوری، خوردن گوشت نیمه خام و استفاده نکردن از سبزیجات به وجود می آید. فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه که در بزرگداشت از روز جهانی سرطان در کابل صحبت می کرد، بیماری سرطان را یکی از بیماری های خطرناک در کشور بیان کرد. وزیر صحت عامه می گوید که میزان افزایش این بیماری در کشورهای روبه انکشاف بیشتر است. آقای فیروز تاکید کرد کسانیکه به کشیدن سگرت عادت دارند در معرض خطر بیشتر مصاب شدن به سرطان های معده، گرده و سرطان خون دچار اند. وزیر صحت عامه هرچند تداوی این بیماری در کشور را آسان می داند، اما تاکیدمی کند که سالانه در حدود بیست هزار تن در افغانستان به اثر این بیماری جان می دهند.

وزیر صحت عامه در همین از تلاشهای حکومت به ویژه وزارت صحت عامه برای مبارزه با این بیماری خبر می دهد. این مقام حکومتی می افزاید که در یک سال اخیر یک مرکز سیار را در شفاخانه جمهوریت به خاطر تشخیص و تداوی بیماری سرطان ایجاد کرده است و قرار است تا چند هفته دیگر یک مرکز دیگر در شفاخانه استقلال ایجاد شود.

این در حالیست که به گفته ی مقام های وزارت صحت عامه، سالانه در جهان هشت میلیون انسان به اثر بیماری سرطان جان می دهند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top