آلمان اخراج پناهجویان افرایقای شمالی را سرعت می دهد

آلمان اعلام کرده است که بر سرعت اخراج پناهجویان افریقای شمالی می افزاید. پس این مهاجرانی که درخواست پناهندگی آنها رد شده در مراکزی غیر از اردوگاه های پناهندگی نگهداری می شوند. این تصمیم آلمان پس از اعتراض های گسترده به آزار زنان توسط شماری از پناهجویان تازه وارد به این کشور در شهرهایی نظیر کلن اعلام می شود. بر اساس این تصمیم، این مهاجران در مرکزی به نام “بامبرگ” در شهر بایرن به صورت موقت نگهداری خواهند شد تا پس از بررسی پرونده مهاجرت آنها به کشورهای شان برگردانده شوند.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top