فعالان مدنی: رد فرمان های رییس جمهور از سوی مجلس نمایندگان خلاف منافع ملی است

شمار از نهاد های مدنی رد فرمان های تقنینی ریاست جمهوری از سوی مجلس نمایندگان را خلاف منافع ملی کشور می دانند.

چند فرمان تقنینی ریاست جمهوری از سویی مجلس نمایندگان رد شده است.

فعالان مدنی می گویند که رد فرمان های تقنینی ریاست جمهوری در مورد انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان، خلاف منافع ملی کشور است. شکیلا بارکزی فعال مدنی می گوید که قانو انتخابات و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی مشکلات جدی دارند و باید اصلاح شوند. به گفته این فعال مدنی، اگر این قوانین اصلاح نشوند برگزاری هرنوع انتخابات جفا به اراده مردم افغانستان است.

این در حالیست که رهبران حکومت وحدت ملی برای بهتر برگزار شدند انتخابات های آینده، به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور تعهد کرده اند.

نوشته‌های مرتبط


Top