صبا: کار عملی پروژه تاپی در ماه آینده میلادی آغاز می شود

وزیر معادن و پترولیم می گوید که کار پروژه تاپی در ماه آینده میلادی عملا آغاز می شود.

افتتاح پروژه تاپی خوشبینی ها و بد بینی هایی را در میان شهروندان کشور ایجاد کرده است. شماری با درنظر داشت سیاست های پیچیده منطقه ای عملی شدن این برنامه اقتصادی را ممکن نمی دانند، اما شماری دیگر بر تطبیق این پروژه باور دارند. اعضای مجلس سنا نیز از تامین امنیت پروژه تاپی نگران اند. داوود شاه صبا وزیر معادن و پترولیم که بخاطر وضاحت دادن در قسمت پروژه تاپی به نشت عمومی مجلس سنا فرا خوانده شده بود می گوید که از تامین امنیت این پروژه نگران است، اما به توانایی نیروهای امنیتی کشور باور دارد. وزیر معادن می افزاید که کار عملی این پروژه افتصادی در ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد.

در حالی اعضای مجلس سنا از تامین امنیت پروژه تاپی نگرانی دارند که پس از امضای قرارداد این پروژه، وزیر دافاع پاکستان اعلام کرد که در میان طالبان نفوذ دارد و در تامین امنیت پروژه تاپی در افغانستان از طالبان کار می گیرد.

ریاست جمهوری کشور این سخنان وزیر دفاع پاکستان را مداخله آشکار در امور داخلی کشور بیان کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top