نمایندگان مجلس: ضعف رهبری در نهادهای امنیتی باعث افزایش تلفات نظامیان کشور شده است

شماری از اعضای مجلس نمایندگان با نگرانی از وضعیت بد امنیتی در کشور، خواستار تغییرات در رهبری نیروهای امنیتی اند. رییس جمهوری و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی هر دو شایسته سالاری در نظام را اصلی می دانند که به آن پا بند خواهند ماند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان با تاکید بر مراعات کردن اصل شایسته سالاری در نهادهای حکومتی به ویژه ارگانهای امنیتی، از رییس جمهور و رییس اجرایی می خواهند که در نهادهای امنیتی تغییرات وارد کنند.

عبدالستار درزابی عضو مجلس نمایندگان می گوید که ضعف مدیریتی در نهادهای امنیتی سبب شده است تا میزان تلفات نیروهای امنیتی بالا برود و طالبان به راحتی بتوانند مناطق بیشتر را به تصرف خود بیاورند. این عضو مجلس نمایندگان از حکومت می خواهد که به روند سرپرستی در ادارات دولتی به ویژه ارگان های امنیتی نقطه پایان بگذارد. در حال حاضر وزارت دفاع ملی، ریاست امنیت ملی و برخی ادارات دیگر از سوی سرپرست ها اداره می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top