حمایت بزرگان قومی ولایت های غربی و جنوب غربی از پروژه تاپی

بزرگان قومی ولایت های غربی و جنوب غربی از آغاز کار پروژه تاپی حمایت می کنند. پروژه تاپی سر آغاز یک فصل جدید برای افغانستان است. شماری از بزرگان قومی ولایت های غربی و جنوب غربی از آغاز کار پروژه تاپی حمایت می کنند. گلاب منگل وزیر سرحدات، اقوام و قبایل می گوید که افغانستان باید به چهار راه مشارکت اقتصادی برای کشورهای منطقه تبدیل شود.

وی می افزاید که افغانستان بجای مرکز تقابل میان کشور های منطقه باید مر کز همکاری های منطقه ای باشد.

آقای منگل همچنان از ایجاد کمیته ای در شورای امنیت برای هماهنگی میان حکومت و باشندگان مناطق غربی و جنوب غربی سخن می گوید. این وزیر حکومت از باشندگان این ولایت ها می خواهد که در کنار نیروهای امنیتی برای عملی شدن کار پروژه تاپی همکاری کنند.

در همین حال شماری از بزرگان قومی ولایت های غربی و جنوب غربی آغاز کار این پروژه را سر آغاز یک نوید دیگر برای افغانستان می خوانند. حاجی میر گل درانی یکی از بزرگان قومی ولایت های جنوب غربی کشور می گوید که آنها آماده هر نوع همکاری برای تامین امنیت این پروژه با حکومت هستند.

این گفته ها در حالی مطرح می شود که نگرانی ها از افزایش نا امنی ها در این مناطق هر روز بیش از پیش افزایش می یابد.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top