استقبال مجلس سنا از نبرد نیروهای امنیتی در برابر طالبان در هلمند

مجلس سنای کشور از نبرد چند روزه نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مسح دولت در ولایت هلمند ستایش می کند. بیش از یک ماه می شود که نبرد شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در ولایت هلمند جریان دارد. روز گذشته خبرهای از سقوط ولسوالی سنگین این ولایت به رسانه ها شایع شد، اما این خبر از سوی والی هلمند رد شده است. قرار گزارش ها از چند هفته به این سو جنگ در هلمند شدت بیشتر گرفته است و نیروهای امنیتی کشور نیز بیشتر از پیش در مقابل طالبان مقاومت می کنند.

مجلس سنا کشور از نبرد چند روزه نیروهای امنیتی در برابر مخالفان مسلح دولت در ولایت هلمند ستایش می کند.

انارکلی هنریار عضو مجلس سنا می گوید که نیروهای امنیتی در نبرد ولایت هلمند شجاعت بیش از حد نشان داده اند و باید مورد تقدیر قرار گیرند. این عضو مجلس سنا، از حکومت می خواهد که به نیاز های نظامیان کشور توجه جدی کند.

گفته می شود که در ماه روان خورشیدی گفتگوهای صلح میان حکومت و مخالفان مسلح در پاکستان آغاز می شود. اعضای مجلس سنا از آغاز این گفتگوها استقبال می کنند اما تاکید دارند که حکومت پاکستان در گفتگوهای صلح صادق نیست.

در حالی از آغاز دوباره گفتگوهای صلح خبری به گوش می رسد که نبرد مخالفان مسلح با نیروهای امنیتی در بخش های از کشور شدت گرفته است. یکی از پیش شرط های حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح، توفق فوری جنگ است.

نوشته‌های مرتبط


Top