بانک توسعه آسیایی ۱٫۲ میلیارد دالر در بخش تقویت انرژی برق به افغانستان کمک می کند

بانک توسعه آسیایی تاسال ۲۰۲۴ میلادی یک اعشاریه دو میلیارد دالر برای تقویت زیر بناهای انرژی در افغانستان کمک کند.

نبود انرژی یکی از مشکل های جدی مردم افغانستان است. به همین منظور بانک توسعه ای آسیایی برای تأمین انرژی برق در افغانستان، تا سال ۲۰۲۴ میلادی یک اعشاریه دو میلیارد دالر به کمک می کند.

قرارداد بخش نخست این کمک ها که ۲۷۵ میلیون دالر است میان نماینده بانک توسعه ای آسیایی و وزارت مالیه امضا شد.  اکلیل حکیمی وزیر مالیه می گوید که این کمک برای انتقال برق از شبرغان الی دشت الوان و همچنان انتقال انرژی از اندخوی به شبرغان به مصرف می رسد.

آقای حکیمی می افزاید که با این کمک بانک توسعه آسیایی تاسال ۲۰۲۴ میلادی، برق مورد نیاز شهروندان کشور تأمین خواهد شد.

در همین حال عبدالرزاق صمدی رییس شرکت برشنا می گوید که اگر این پروژه تطبیق شود تا سال ۲۰۲۴ حدود هفتاد درصد شهروندان کشور به انرژی برق دسترسی پیدا خواهند کرد.

بانک توسعه آسیایی یکی از کمک کنندگان عمده افغانستان در چهارده سال گذشته بوده است. گفته می شود که این بانک تاکنون ۲۲٫۹میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است.

نوشته‌های مرتبط


Top