رییس جمهور غنی در راس یک هیات بلند پایه به ترکمنستان رفت

 

رییس جمهور غنی صبح امروز در رأس یک هیأت بلند پایه دولتی برای اشتراک در مراسم افتتاح پایب لاین گاز تاپی به شهر عشق آباد ترکمنستان سفر کرد. دفتر رسانه های ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای می گوید که قرار است رییس جمهور غنی در جریان سفر رسمی دو روزه به ترکمنستان، ضمن افتتاح پروژه تاپی، در نشست “پالیسی های بی طرفانه، همکاری های بین المللی در عرصه صلح، امنیت و پیشرفت” سخنرانی کند. این نشست با اشتراک سران کشورهای منطقه برگزار می شود.

نوشته‌های مرتبط


Top