پروژه تاپی هفته آینده افتتاح می شود

قرار است رییس جمهوری کشور برای اشتراک در مراسم افتتاح کار پروژه تاپی به ترکمنستان سفر کند. این پروژه (روز یک شنبه ۲۲قوس/آذر) هفته آینده از سوی مقام های بلند پایه افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان افتتاح می شود.

بحث بر سر پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند که به پروژه تاپی معروف است، از چند سال به این سو جریان داشته. پایپ لاین تاپی از ترکمنستان تا هند، ۱۸۰۰ کیلومتر طول دارد که ۷۳۵ کیلومتر آن از خاک افغانستان می گذرد.

در آخرین نشستی که از ۱۷ تا ۲۳ سپتامبر در ترکیه میان کشورهای سهم دار تاپی برگزار شده بود، توافق صورت گرفته است که کار عملی این پروژه از سال ۲۰۱۶ میلادی آغاز و تاسال ۲۰۲۰ میلای تکمیل شود. در این نشست همچنان در باره امنیت و بودجه این پروژه نیز توافق شده است.

قرار است پروژه تابی روز یکشنبه هفته آینده در ترکمنستان افتتاح شود. به همین منظور محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در رأس یک هیأت در مراسم افتتاح این پروژه در ترکمنستان شرکت می کند.

پروژه تاپی ۴٫۲ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. از این میان ترکمنستان هشتاد و پنج درصد هزینه این پروژه را پرداخت می کند و متباقی پانزده درصد دیگر آن را افغانستان، هند و پاکستان پرداخت خواهند کرد.

با آن که بسیاری از موارد اختلافی در مورد پروژه تاپی حل شده است؛ اما خیر الله آزاد معاون سخنگوی وزارت امورخارجه کشور می گوید که هنوز یک مورد اختلافی در مورد این پروژه باقی مانده است. به گفته آقای آزاد، هنوز فیس حق العبور افغانستان از بابت گذشتن پایپ لاین این پروژه مشخص نشده است.

برای تأمین امنیت پروژه تاپی ۶۵۰۰ تن گماشته خواهند شد. از این میان ۴ هزار تن در افغانستان و متباقی در پاکستان از این پروژه محافظت خواهند کرد.

نوشته‌های مرتبط


Top