سفیر افغانستان در اثپانیا: پاکستان درصدد از میان بردن وحدت ملی مردم افغانستان است

استخبارات پاکستان، در صدد از بین بردن وحدت ملی مردم افغانستان است. شماری از جوانان همایشی را برای ازبین بردن تعصب در کابل راه اندازی کرده اند. آنان نقش جوانان را در زدودن تعصب و تحکیم وحدت ملی اثر گذار می خوانند.

مردم افغانستان پس از قربانی های زیاد صاحب نظام و وحدت نسبی شده اند، اما آگاهان می گویند که استخبارات پاکستان در صدد از بین بردن وحدت ملی مردم افغانستان است. مسعود خلیلی سفیر افغانستان در اثپانیا می گوید که شهروندان کشور باید اختلافات را کنار بگذارند و جلو این اراده شوم استخبارات پاکستان را بگیرند.

سفیر افغانستان در کشور اسپانیا به گزینش زعیم دلسوز در کشور تاکید می کند. آقای خلیلی می گوید که وحدت ملی بدون زعامت ملی ناممکن است.

ازسویی هم شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که بزرگان کشور به خاطر موقف شان دست به تعصب می زنند و جوانان قربانی های سیاست های بزرگان می شوند.

این در حالی است که مردم افغانستان تشنه صلح اند، اما به تازگی مشاور روابط بین المللی شورای عالی صالح کشور از پیچده بودن روند گفت‎گوهای صلح سخن گفته است.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top