شورای عالی صلح: پاکستان در گفت‎گوهای صلح افغانستان صادق نیست

شورای عالی صلح می گوید که پاکستان بیش از سی هزار هراس افگن را زیر نام مهاجر به ولایت های شرقی کشور فرستاده است و این مساله نشان می دهد که این کشور در قبال گفت‎گوهای صلح افغانستان صادق نیست.

حکومت افغانستان بیش از یک دهه است که درب گفت‎گوهای صلح با مخالفان مسلح دولت را باز گذاشته است. به همین منظور حکومت شورای عالی صلح را ایجاد کرد تا بتواند به صلح پایدار در کشور دست پیداکند.

هرچند حامد کرزی رییس جمهور پیشین بیش از ۲۰ بار به پاکستان سفرکرد، اما دیده شد که این سفر ها در حد سفر باقی ماند. همزمان با این حکومت وحدت ملی، بارویکرد جدید و امتیاز دادن به پاکستان در راستای تامین صلح تلاش کرد، اما این تلاش ها نیز پس از نشر خبر مرگ ملامحمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان به تعویق افتاد و تنش ها میان کابل و اسلام آباد شدت گرفت.

حالا پس از این همه سال ها، از سیاست جدید پاکستان در راستای ناامن کردن بیشتر افغانستان سخن گفته می شود. اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح می گوید که پاکستان بیش از سی هزار هراس افگن را زیر نام مهاجر به ولایت های شرقی کشور فرستاده است.

به گفته این مقام شورای عالی صلح، پاکستان با شعار دشمن افغانستان دشمن پاکستان است توانسته، دشمنان پاکستان را در وزیرستان شمالی سرکوب کند، اما دشمنان افغانستان به گونه مصوون در خاک این کشور فعالیت دارند.

مشار روابط بین االمللی شورای عالی صلح می گوید که جنگ و صلح افغانستان تنها با گروطالبان نیست و روند صلح افغانستان بسیار پیچیده شده است.

با این همه بر نقش زنان در روند صلح نیز تأکید می شود. شماری از فعالان مدنی می گویند که حکومت نباید از سیاست تضرع در راستای تأمین صلح کار گیرد.

پاکستان حمایت خود را از گفت‎گوهای صلح افغانستان اعلام کرده است. اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند در روند صلح که در آن پاکستان دخیل باشد برای مردم افغانستان نتیجه بخش نیست.

برچسب ها ,

نوشته‌های مرتبط


Top