رییس کرکت بورد: نبود امنیت رشد بازی کرکت در کشور را با مشکل مواجه کرده است

مسوولان کرکت بورد، کامیابی های کرکت بازان کشور را پر دستاور می دانند و می گویند که تیم ملی کرکت کشور در بیش از پنجاه درصد دیدارها برنده بوده است.

(روز سه شنبه ۳قوس/آذر) مسوولان کرکت بورد کشور در کابل گردهم آمدند و کارکنان برخی از رسانه ها را تشویق کردند. نسیم الله دانش رییس کرکت بورد می گوید که بازی کنان کرکت در مسابقات شان بیش از پنجاه درصد برنده بوده اند. به گفته آقای دانش، در مسابقه های آزمایشی طی ده سال گذشته تنها در یک مسابقه باخته اند.

درهمین حال رییس کرکت بورد کشور ازنبود امنیت و سهولت ها با معیار های بین المللی  شکایت می کند. آقای دانش همچنان در رفت و برگشت اعضای تیم کرکت به ولایت ها نگرانی می کند.

این در حالیست که مسوولان کرکت بورد کشور می گویند که باتوجه به امکانات افغانستان اداره کرکت بورد کشور توانسته است جایگاه خود را در منطقه حفظ کند.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top