پاکستان: اختلافات داخلی رهبران طالبان سبب قطع گفتگوهای صلح شده است

مقام های پاکستانی گفته اند که اختلافات داخلی میان رهبران طالبان، روند مذکرات صلح افغانستان را به تعویق انداخته است. از چهارده سال بدین سو دولت افغانستان همواره ندای صلح خواهی به جانب طالان سر داده است، اما این صلح خواهی ازسوی طالبان با انتحار، انفجار و سربریدن ها پاسخ داده شده است.

حکومت پاکستان نیز در چهارده سال گذشته در زمینه آوردن صلح در افغانستان صادق نبوده است. به تازیگی مقام های پاکستانی در دیدارد با نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان گفته اند که پاکستان آمده است تا زمینه گفتگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان را فراهم سازد.

طارق فاطمی دست یار ویژه نخست پاکستان گفته است: “روند مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان پس از مرگ ملا محمد عمر متوقف شده است و اختلافات داخلی میان رهبران طالبان، این روند را به تعویق انداخته است. پا کستان حاضر است تا زمینه گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و طالبان را فراهم سازد”.

این بار نخست نیست که مقامات ارشد حکومت پاکستان این گونه سخنان را در رابطه به مذاکرات صلح افغانسان می زنند. پیش از این نیز صد ها بار حکومت پاکستان در رابطه به روند صلح افغانستان چنین سخن گفته است، اما همواره در پیش برد روند صلح صادقانه عمل نکرده است.

پس از حملات گسترده طالبان در مناطق مختلف کشور، حکومت افغانستان پاکستان را در این حملات مسوول دانست و رابطه میان دو کشور به سردی گرایید

داکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت (روز پنج شنبه ۲۱عقرب/آبان) در یک نشست خبری گفت که مردم افغانستان خواهان تامین صلح در کشور شان اند، اما پاکستان باید دراین راستا گام های صادقانه بردارد. آقای عبدالله افزود حکومت افغانستان از صلحی حمایت می کند که درآن حق و حقوق تمام شهروندان کشور حفظ شود.

این درحالیست که پیش از این محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور گفته است که اگر پاکستان در آوردن صلح در افغانستان صادق است باید لانه های تروریستان را در خاکش از بین ببرد.

نوشته‌های مرتبط


Top