تلاش رهبران اروپا و افریقا برای مهار بحران پناهجویان

نشست رهبران اروپا و افریقا برای گفتگو در مورد بحران پناهجویان، روز پنجشنبه برای دومین روز متوالی در والتا، پایتخت مالت ادامه می یابد. اروپا برای جلوگیری از افزایش بی رویه کوچ انسان ها از قاره افریقا به کشورهای غنی، باید میلیاردها یورو کمک در نظر بگیرد تا در کشورهای فقیر افریقایی، امنیت و رشد اقتصادی ایجاد کند.

دلامینی زوما، رییس اتحادیه آفریقا در این نشست گفته است: بخشی از مشکلی که امروز با آن وجود دارد به دلیل آن است که برخی کشورهای اروپایی سیاست قلعه نفوذناپذیر دارند.

نوشته‌های مرتبط


Top