اعضای شورای ملی: مردم باید در قبال سرنوشت شان تصمیم جدی بگیرند

شماری از اعضای شورای ملی با اشتراک در راهپیمایی (روز چهار شبنه ۲۰عقرب/آبان) در کابل از مقام های امنیتی کشور به شدت انتقاد می کنند. آنان می گویند که مردم باید پس از این در قبال سرنوشت شان، خود تصمیم جدی بگیرند.

اعضای شورای ملی سربریدن هفت مسافر در ولایت زابل را به شدت تقبیح می کنند. آنان این کار تروریستان را در ولایت زابل تلاش برای ایجاد فاصله میان مردم افغانستان می خوانند.

عبدالرحیم ایوبی عضو مجلس نمایندگان می گوید که تروریستان طالب و داعش دشمنان سرسخت مردم افغانستان اند و حمایت از دشمنان به معنای حمایت از جنایت و وحشت است. آقای ایوبی تأکید می کند که مردم باید پس از این در قبال سرنوشت شان، خود تصمیم جدی بگیرند و اجازه ندهند که رهبران معامله گر سرنوشت آنها را رقم زنند.

نمایندگان شورای ملی تأکید می کنند که دشمنان مردم افغانستان با سربریدن هفت مسافر در ولایت زابل قصد تفرقه افگنی میان مردم را داشتند؛ اما مردم هرگز با این گونه حرکت های تفرقه افگنانه فریب نخواهند خورد.

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top