از شهدای شورای ملی یاد بود به عمل آمد

چند سال پیش چند عضو مجلس نمایندگان درنتیجه حمله انتحاری در ولایت بغلان شهید شدند اما تا کنون پرونده این حادثه پی گیری نشده است. اعضای مجلس نمایندگان حکومت گذشته و کنونی را به کتمان حقاق متهم می کنند.

راحیله سلیم عضو مجلس نمایندگان می گوید که حکومت گذشته و کنونی در مورد شهادت اعضای شورای ملی کوتاهی کرده است. این نماینده مردم می افزاید تا زمانیکه از دوست و دشمن تعریف مشخص نشود هر روز مردم افغانستان قربانی خواهند شد.

عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان می گوید که مهار نا امنی ها در کشور به شعار دادن نیاز نداردف بلکه باید برای رفع چالش های موجود کار عملی صورت گیرد. آقای ابراهیمی می افزاید عمل نکردن رهبران حکومت وحدت ملی به وعده های شان سبب فاصله بین مردم و حکومت شده است.

رییس مجلس نمایندگان می گوید برخی از افراد منافع شخصی خود را در برابر منافع ملی ترجیع می دهند. وی از حکومت می خواهد که در برابر قتل های زنجیریی بی تفاوت نماند و عملا عاملان این قتل را ها را شناسایی و مجازات کند.

نمایند گان شورای ملی می گویند باید حکومت سیاست خود را در برابر دشمنان مردم افغانستان مشخص کند. به باور آنان تا زمانی که دوست و دشمن مشخص نشود مردم افغانستان قربانی خواهند شد.

نوشته‌های مرتبط


Top