پلیس مالدیف یک محموله قاجاق مواد هسته ای را کشف و ضبط کرد

پلیس مالدیف اعلام کرد که توانسته است محموله های قاچاق حاوی مواد هسته ای را که به نظر می رسد قرار بود به دست تندروهای برسد کشف کند. پلیس مالدیف با انتشار تصاویری از حمله به محل اختفای یک باند خلافکار فروشنده این مواد گفته است که در پنج سال گذشته چهار مورد را با همکاری با پلیس فدرال آمریکا، کشف کرده است. بر اساس این گزارش منبع اولیه این مواد رادیواکتیف روسیه بوده است و احتمالا فروشندگان این مواد با سازمان های اطلاعاتی روسیه در تماس بوده اند. اولین مورد کشف مواد رادیواکتیف در سال دوهزار و ده بوده است که پلیس توانسته بود یک هزار و هشت صد گرم یورانیم را که قرار بود به مبلغ نه میلیون یورو به فروش برسد کشف کرد. مورد دوم کشف محموله ای بود که قرار بود سی و دو میلیون یورو فروخته شود. در مورد سوم خلافکاران قصد داشتند که دوصد گرم یورانیم را به قیمت یک میلیون و چهارصد میلیون دالر به نیروهای پلیس مخفی بفروشند.

نوشته‌های مرتبط


Top