حکومت وحدت ملی و آزمون مبارزه با نا امنی

درست یکسال و چند روزی از روی کارآمدن دولت وحدت ملی درکشور می گذرد. باشکل گیری این دولت که ازپس یک انتخابات پرتنش و جنجالی برامده بود و هردو تیم انتخابات را در خود شریک دارد، انتظارمردم این بودکه شاید حکومت بهتری را نسبت به گذشته تجربه می کنند. اما ظاهرا کارکرد یک ساله این حکومت در بخش های گوناگون، برای شهروندان قابل قبول نیست.

درحال حاضر مهم ترین چالش دولت وحدت ملی درکشو نا امنی و به خصوص نا امنی های ولایات شمالی است. از زمان آغاز حملات بهاری طالبان تاکنون، دولت پاسخ و رویکردی مشخصی برای مهار و مبارزه با نا امنی ها نداشته است و این جدی ترین پرسش شهروندان است که چرا با گذشت هر روز وضعیت امنیتی درکشور نگران کننده تر می شود ؟

درهمه جوامع مهمترین و اصلی ترین وظیفه دولت ها تامین معاش و نیازهای اولیه زندگی برای اتباع، تامین امنیت لازم برای ایجاد رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم و حفظ جان و مال شهروندان شان است.

علاوه براین، ایجاد رابطه و تعامل منطقی با سایر ملل جهان به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری دربخش های گوناگون و ایجاد تسهیلات از وظایف بیرونی دولت ها گفته می شود.

با این همه، پرسش دیگر این است که وضعیت امنیتی کشور به کدام سو روان است و باتوجه به چالش های کنونی، چشم انداز امنیت و نا امنی ها درکشور چگونه خواهد بود ؟

حفیظ الله مصداق، این موضوع را باحضور جنرال ” زلمی وردک ” کارشناس امورنظامی، در برنامه « آخرخط » به بحث و بررسی گرفته است .

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top