افزایش پناهجویان که مسیر روسیه را برای رسیدن به اروپا برگزیده اند

شمار پناهجویانی که مسیر روسیه را برای رسیدن به اروپا برگزیده اند طی روزهای اخیر افزایش یافته است. این گروه خود را به یکی از شمالی ترین نقاط روسیه در مرز ناروی و فلند می رسانند، و بیشتر با کمک رانندگان روس خود را به نخستین شهر کوچک آن سوی مرز ناروی، نزدیک می کنند. به گفته آمریکا ناروی، تنها طی یک هفته گذشته دو صد و هفتاد و پنج پناهجو با عبور از روسیه وارد ناروی شده اند؛ در حالی که طی شش ماه گذشته، در هر ماه شاید حدود ده پناهجو این مسیر را می پیمودند.

ناروی عضو اتحادیه اروپا نیست، اما با امضای قرارداد شنگن مرزهایش با کشورهای اتحادیه اروپا، از جمله فلند و سویدن کنترل نمی شود، و پناهجویان می توانند به راحتی از این مسیر خود را به اتحادیه اروپا برسانند. عبور از این منطقه غیر قانونی نیست، اما آمریکا جریمه های سنگینی را برای رانندگانی که این افراد را به این منطقه می رسانند در نظر گرفته است. بر همین اساس، پناهجویان اغلب این مسیر را با بایسکل طی می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top