وزیر انکشاف دهات: ۶۰ درصد بودجه انکشافی این وزارت مصرف شده است

وزیر احیا و انکشاف دهات می گوید که در نه ماه گذشته شصت درصد بودجه توسعه اش را به مصرف رسانده است.

محمد نصیر درانی وزیر احیا و انکشاف دهات فعالیت های یک ساله اش را با رسانه ها شریک ساخت. آقای درانی هرچند نا امنی ها را یک چالش جدی فراراه تطبیق پروژه های انکشافی عنوان می کند، اما از امضای ۳۷۹۱ پروژه با هزینه بیش از یک صد و سیزده میلیون دالر درطی سال مالی جاری خبر می دهد.

به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات، این پروژه ها دربخش های آب آشامیدنی صحی، آبیاری، ارتقای ظرفیت، انکشاف ملی، برق، ترانسپورت، آموزش و پرورش، ساختمان های دولتی، صحت و معیشت تطبیق شده است.

آقای درانی می افزاید که شصت درصد بودجه انکشافی این وزارت را به مصرف رسانده است و تلاش می کند تا آخر سال جاری خورشیدی بخش بزرگ بودجه توسعه ای اش را مصرف کند.

به گفته این مقام حکومتی، پروژه های تطبیق شده برای یک میلیون شهروند در سراسر کشور بگونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار را نیز فراهم کرده است.

وزیر انکشاف دهات همچنان می پذیرد که نبود انکشاف متوازن در شماری از ولایت های کشور صورت گرفته است.

این گفته های وزیر انکشاف دهات در حالیست که هنوز هم در ولایت های دور دست بویژه در روستا های کشور مردم از نبود آب آشامیدنی صحی، راه های دشوار گذر مواصلاتی و نبود انرژی برق شکایت می کنند.

نوشته‌های مرتبط


Top