نمایندگان مجلس: تناقض گویی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از اعتماد مردم بالای نظام می کاهد

شماری از اعضای مجلس نمایندگان تناقض گویی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را در مورد حضور جاسوسان در داخل حکومت سوال برانگیز می دانند.

پس از انتقاد شهروندان کشور مبنی بر وجود جاسوسان در دستگاه دولت دیدگاه دو گانه ای میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی شکل گرفته است. ریاست جمهوری وجود ستون پنجم را در حکومت نمی پذیرد و خواهان ارایه اسناد در این باره است؛ اما ریاست اجرایی در تازه ترین مورد گفته است که بسیاری کسانی استند که با استفاده از بلند گوهای دولتی به نفع طالبان سخن می گویند.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان تناقض گویی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را در مورد حضور ستون پنجم پرسش برانگیز می دانند.

حاجی هاشم عضو مجلس نمایندگان می گوید که این گونه تناقض گویی ها به نفع کشور نیست و اعتماد مردم را بالای حکومت وحدت ملی کاهش می دهد. به گفته این عضو مجلس، باید رهبران حکومت وحدت ملی یک سخن و یک زبان باشند، نه چند سخن و چند زبان.

آقای هاشم تاکید می کند که اگر جاسوسان در داخل نظام وجود دارد باید هرچه زود تر شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند

نزد شهروندان کشور همیشه پرسشی مطرح است که چگونه هراس افگنان باطی کردن صدها کیلومتر راه و صدها ایست بازرسی می توانند داخل کلان شهرها شوند و حملات انتحاری انجام دهند. حکومت هم تاکنون پاسخ روشنی در این باره ارایه نکرده است. فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا می گوید که در انتقال مهاجمان به داخل شهرهای کشور ستون پنجم نقش دارد.

با این همه باید منتظر ماند و دید که ریاست جمهوری در باره دیدگاه ریاست اجرایی در مورد وجود ستون پنجم در داخل نظام چی واکنش نشان می دهد.

برچسب ها

Top