معمای لاینحل نا امنی های شمال؛ چگونه ولایت های شمالی به پایگاه امن طالبا مبدل شدند؟

از سال ها بدین سو، نا امنی و جنگ با زندگی مردم افغانستان گره خورده است. طی سال های متمادی این پدیده شوم از مردم افغانستان قربانی گرفته است و آسیب زیادی جانی، مالی و روانی به شهروندان کشور وارد کرده است.

پس ازسرنگونی رژیم طالبان و ورود جامعه جهانی به کشور، انتظاراین بود که گویا فصل نوی درافغانستان و زندگی مردم افغانستان بازشده است. اما اکنون که بیش ازیک دهه از شکل نظام نوین درکشور سپری می شود، هنوز هم سایه شوم جنگ ازسر مردم افغانستان برداشته نشده است.

با این همه، متاسفانه با شکل گیری حکومت وحدت ملی درکشور نا امنی ها و تحرکات طالبان در برابر دولت و مردم افغانستان بیشتر شد. چند روز پیش طالبان پس ازچهارده سال توانستند کنترول مرکز ولایت کندز را تا سه روز در دست بگیرند، اما نیروهای امنیتی کشور دوباره این شهر را از تصرف طالبان بیرون کردند.

درهمین حال، چند ولسوالی ولایت بدخشان هم چندی است که از نا امنی و حضور طالبان رنج می برد. پس از سقطو کندز طالبان توانستند ولسوالی بهارک بدخشان را نیز برای ساعاتی تصرف کنند.

اکنون ظاهرا نا امنی های بدخشان هم برای دولت و رهبران کشور نگران کننده است. درهمین حال، امروز صلاح الدین ربانی وزیرخارجه کشور با جمع از وکلای بدخشان وشخصیت های جهادی، برای بررسی و یافتن راه حل به نا امنی های بدخشان، به آن ولایت سفرکرده است.

سید حشمت الله سروری، این موضوع را با حضور آقایان علی اکبر جمشیدی سناتور اسبق و سید نورالله راغی استاد دانشگاه در برنامه کنونی آخرخط به بحث و بررسی گرفته است.

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top