صلاح الدین ربانی وزیر خارجه کشور از مرکز سوق و اداره نیروهای امنیتی در شهر فیض آباد مرکز بدخشان دیدن کرد

صلاح الدین ربانی وزیرامور خارجه کشور و رییس جمعیت اسلامی افغانستان، در ادامه سفر خود به ولایت بدخشان امروز سه شنبه ۱۴میزان/مهر از مرکز سوق و اداره نیروهای امنیتی در شهر فیض آباد مرکز این ولایت دیدار کرد. آقای ربانی در این دیدار به نیروهای امنیتی گفت که مردم در کنار آنان در هر حالتی ایستاده اند و از آنان حمایت می کنند.

صلاح الدین ربانی رییس جمعیت اسلامی افغانستان و وزیر خارجه کشور، پس از سقوط کندز به دست طالبان سفر خود به آمریکا را نیمه تمام گذاشت و برای بررسی وضعیت ولایت های شمال به کشور بازگشت. آقای ربانی نخست به ولایت پروان سفر کرد و در جمعی از سران پیشین جهادی به سخنرانی پرداخت و پیشنهاد کرد که برای همکاری با نیروهای امنیتی و تأمین امنیت هر چه بهتر مناطق آسیب پذیر باید شورای مجاهدین ایجاد شود.

اکنون پس از سفر به ولایت پروان و کندز، وزیر خارجه کشور در سفر به ولایت بدخشان وضعیت این ولایت را مورد بررسی قرار می دهد. در دومین روز سفر صلاح الدین ربانی به بدخشان، وی از مرکز سوق و اداره نیروهای امنیتی در شهر فیض آباد مرکز این ولایت دیدار کرد. آقای ربانی در این دیدار به نیروهای امنیتی گفت که مردم در کنار آنان در هر حالتی ایستاده اند و از آنان حمایت می کنند.

رییس جمعیت اسلامی افغانستان یاد آور شد که مقام های امنیتی از وی خواسته اند تا با توجه به وضعیت امنیتی به ولایت ها نرود؛ اما صلاح الدین ربانی تأکید می کند که خون خودش از خون نیروهای امنیتی رنگین تر نیست.

این درحالیست که قرار است برای دفاع از مناطق آسیب پذیر بدخشان و همکاری با نیروهای امنیتی شورای دفاع مردمی بر ضد گروه های دهشت افگن تشکیل شود.

نوشته‌های مرتبط


Top