سقوط شهر کندز، مصداق شکنندگی ثبات و امنیت افغانستان؛ مشکل افغانستان کجاست؟

افغانستان بیش از سه دهه است که در آتش جنگ می سوزد. با تشکیل نظام جدید پس از سال ۲۰۰۱ میلادی و حمایت های جهانی، انتظارها این بود که امنیت و ثبات در افغانسان تامین شود؛ اما به رغم این انتظارها، مردم افغانستان هیچگاه به این آرزوی شان نرسیدند. حال که سیزده سال از این نظام و حضور جامعه بین المللی می گذرد، همچنان افغانستان درگیر بی ثبانی و ناامنی است. سقوط چند روز پیش شهر کندز، گواه شکننده گی امنیت و ثبایت نسبی افغانستان است.

بشیر عظیمی این موضوع را در این برنامه سرنوشت با آقایان حامد علمی، فهیم کوهدامنی آگاهان سیاسی، سخی محمد استاد دانشگاه و ذوالفقار امید رییس حزب و کار و توسته به واکاوی گرفته است.

 

برچسب ها

نوشته‌های مرتبط


Top