اتاق تجارت و صنایع: تازمانی که افغانستان از لحاظ اقتصادی رشد نکند، به ثبات پایدار نخواهد رسید

اتاق تجارت و صنایع با بر شمردن چالش ها فرا راه تاجران در کشور می گوید تا زمانی که افغانستان از لحاظ اقتصادی رشد نکند به ثبات پایدار نخواهید رسید.

اتاق تجارت وصنایع افغانستان با همکاری اتاق تجارت و صنایع آمریکا و برخی دیگر از نهاد های تجاری نشست مقدماتی به منظور آمادگی برای برگزاری یازدهمین کنفرانس سالانه تواصل تجارتی افغانستان- آمریکا را در کابل برگزار کردند. خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان با بر شمردن چالش ها فراراه تاجران در کشور می گوید تا زمانی که افغانستان از لحاظ اقتصادی رشد نکند به ثبات پایدار نخواهید رسید.

آقای الکوزی می افزاید که حکومت باید زمینه سرمایه گزاری را برای تاجران داخلی و خارجی در کشور مساعد کند.

در همین حال رییس اتاق تجارت و صنایع آمریکا با تاکید بر حل چالش ها در افغانستان بر ادامه همکاری همه جانبه با سکتور خصوصی افغانستان تاکید می کند.

این در حالیست که قرار است کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان-آمریکا از ۱۷ الی ۱۹ قوس در واشنگتن برگزار شود و محور اصلی این کنفرانس تبدیل مراکز نظامی آمریکا به مراکز تجاری گفته شده است.

نوشته‌های مرتبط


Top