شورای اخوت اسلامی: شهید استاد ربانی شخصیت بی نظیر در تاریخ معاصر کشور است

شورای اخوت اسلامی افغانستان به پیشواز چهارمین شهادت رهبر جهاد مقاومت و شهید صلح کشور استاد برهان الدین ربانی نشست علمی را تحت عنوان “شهید استاد ربانی واخوت اسلامی” در کابل راه اندازی کرد. سخنرانان این نشست پیرامون ابعاد شخصیتی واندیشه استاد شهید صحبت کردند. سید محمد هادی هادی رییس شورای اخوت اسلامی افغانستان، شهید استاد برهان الدین ربانی را شخصیت بی نظیر در تاریخ معاصر کشور عنوان می کند و می گوید که شهید استاد ربانی نقط ی وصل میان اقوام و مذاهب افغانستان ساکن در افغانستان بود. به باور آنان توانایی جلوگیری از برخورد های مذهبی در کشور یکی از ویژگی های استاد شهید بود. درهمین حال عالمان دین از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند راه شهید استاد ربانی را تعقیب کنند.

شهید استاد برهان الدین ربانی در حالی که رهبری شورای عالی صلح افغانستان را بر عهده داشت توسط یک نفر تروریست بنام پیام آور صلح آمده بود به تاریخ ۲۹ سنبله سال ۱۳۹۰ خورشیدی در کابل به شهادت رسید.

نوشته‌های مرتبط


Top